Lista localităților din Brăila unde a fost demarat programul de cadastru gratuit

Programul de cadastru gratuit a fost demarat de anul trecut, urmând ca, până în anul 2023, să fie cadastrate și intabulate, în mod gratuit, toate casele și terenurile din România. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile.

România a atras peste 310 milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023, sunt cuprinse 660 de comune din toate județele țării care vor beneficia de fonduri europene.

Iata lista unităţilor administrativ-teritoriale din Braila cu suprafața in hectare, în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020.

BERTEŞTII DE JOS- 13,543 hectare

CHIŞCANI- 10,185 hectare

CIOCILE- 7,733 hectare

CIREŞU- 10,910 hectare

DUDEŞTI- 11,757 hectare

FRECĂŢEI- 42,977 hectare

GROPENI-11,847 hectare

JIRLĂU- 5,223 hectare

MĂRAŞU- 37,152 hectare

MĂXINENI- 13,417 hectare

MIRCEA VODĂ- 10,644 hectare

MOVILA MIRESII- 8,591 hectare

ROMANU- 7,090 hectare

ROŞIORI- 7,333 hectare

SALCIA TUDOR- 10,708 hectare

SCORŢARU NOU- 9,815 hectare

SILIŞTEA- 11,919 hectare

STĂNCUŢA- 21,708 hectare

SURDILA-GĂISEANCA- 6,164 hectare

SURDILA-GRECI- 9,000 hectare

ŞUŢEŞTI- 6,798 hectare

TICHILEŞTI- 6,348 hectare

TRAIAN- 16,419 hectare

TUDOR VLADIMIRESCU- 7,889 hectare

ULMU- 10,151 hectare

VĂDENI- 15,582 hectare

VICTORIA- 7,524 hectare

VIŞANI- 7,678 hectare

ZĂVOAIA- 8,856 hectare

Potrivit legii, în toate aceste localități, primăriile sunt obligate să tipărească şi să distribuie materiale informaţionale (pliante, postere) și să organizeze cel puţin două runde de întâlniri de informare cu locuitorii. Prima rundă se va organiza înaintea începerii lucrărilor de teren, iar a doua rundă în perioada de pregătire a documentelor tehnice ale cadastrului. De asemenea, primăriile sunt obligate să organizeze cel puţin două puncte de informare, unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare. Potrivit ANCPI, la nivelul unei localități, întreaga procedura va dura între 12 și18 luni. Durata este determinată de mărimea localității și de modul cum au fost aplicate legile proprietății. Finanțarea lucrărilor, inclusiv a actelor de succesiune, este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *