Joi, 29 noiembrie sedinţă C.J.

Joi 29 noiembrie 2018, de la ora 09,00, în Sala Mare a Palatului Administrativ, situată în Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Brăila.

Iată ordinea de zi a şedinţei:

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Muzeului Brailei “Carol I”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Braila, 2018-2022
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027” si a cheltuielilor legate de proiect
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2019
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii de specialitati a membrilor Comisiei Sociale pentru analiza cererilor de locuinta si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor precum si Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr.176/2015, incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si SC TU AGRAR FARM SRL, prin diminuarea suprafetei concesionate, de la 506,17 ha(lot 1), la 498,52 ha prin act aditional
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Garaj auto calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr.117, din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Sos. Buzaului nr.2 (corp A), apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 11. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila
 12. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 13. Proiect de hotarare  privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul III al anului 2018
 14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2018
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2018
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din judetul Braila, pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare (olimpiadele scolare/competitiile internationale si nationale, media 10 la examenul de bacalaureat si la evaluare nationala) in anul scolar 2017-2018
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului “Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou” și a fondurilor necesare desfășurării acestuia
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.31/2018 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2018
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei pentru anul 2018 a judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere incheiat intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018
 20. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 21. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 9 luni ale anului 2018 
 22. Raport de activitate al Asociatiei Grupului Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila (FLAG Braila), pentru perioada 2017-2018
 23. Alte probleme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *