Sedinta C.L.M. Vezi ce hotarari se dezbat luni

Luni, 10 decembrie 2018, de la ora 10.00, sediul Companiei de Utilitati Publice „Dunarea”, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Iata ordinea de zi cu cele 12 puncte;

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, cu modificările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.620/29.11.2018 referitoare la „Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2017 – 2018”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 72/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2018”, cu modificările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației corpului de construcție C1 (P+3) în suprafață construită la sol de 863,00 mp, cu o suprafață desfășurată de 2.589,00 mp, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea desfășurării de activități specifice ”Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației construcției C4 (P+2) – 2 camere parter în suprafață utilă de 61,64 mp și cota aferentă din spațiile comune, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea desfășurării de activități cu destinația de birouri/spații administrative.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației terenului în suprafață de 3.385,21 mp, a corpului de construcție C7 în suprafață construită de 53,00 mp, a corpului de construcție C6 cu suprafața construită de 794 mp și a corpului de construcție C4 (P+2) cu o suprafață desfășurată de 1.195,36 mp și cota aferentă din spațiile comune, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, în vederea desfășurării de activități cu destinația de birouri/spații administrative.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea temporară, pe perioada de funcționare a patinoarului artificial, a traseului de transport public local de călători nr. 34, cuprins în Programul de transport, aprobat prin C.L.M. Brăila nr. 128/30.03.2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 78.549,00 mp, situat în Brăila, DN 22B – KM 4+520, NCP 91898, în vederea edificării unui obiectiv economic.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 2, corp C4, et.1, ap.4, lot 2/1, CF nr. 71024–C1–U9 și 1/2 din ap. 7 (mansardă), CF nr.71024-C1-U8.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 1 post vacant.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *