Ultima şedinţă a C.J. din acest an. Vezi proiectele pentru judeţul Brăila care se dezbat

In ziua de 20 decembrie 2018, de ora 09.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Brăila.

Iata ordinea de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, in calitate de partener al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, a proiectului “TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, finantat prin “Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitie 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate , inclusive asistenta medicala si servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operatiune compozita OS.4.5, 4.14 – Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii, prin consolidarea retelei de asistenti maternali”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural – artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2019”
 3. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.180/26.09.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Brailei “Carol I”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridical pentru anul 2019
 6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Braila si Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea implementarii Programului-cadru al manifestarilor cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2019
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei pentru anul 2018 a judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor percepute de catre Consiliul Judetean Braila si institutiile publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2019
 10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.91/31.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta gratuita , pe o perioada de 2(doi) ani, a unui spatiu din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Garaj auto calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr.117, din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Sos. Buzaului nr.2 (corp A), apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Municipiul Braila, Piata Traian nr.3, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Muzeul Brailei “Carol I”
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila, str. Polona nr.14, apartinand domeniului privat al judetului Braila, administrat de Muzeul Brailei “Carol I”
 16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila
 17. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2018
 19. Raport privind deplasarea domnului vicepresedinte Epureanu Ionel la Consiliul Regional Odesa – Republica Ucraina, la Adunarea Generala a Asociatiei de Cooperare Transfrontaliera “Euroregiunea Dunarea de Jos”, in perioada 22-24 noiembrie 2018
 20. Alte probleme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *