Ultima sedinta a Consiliului Local Municipal pe 2018. Vezi ce proiecte se dezbat

Joi, 20 decembrie 2018, de la ora 10.00, la Sala Companiei de Utilitati Publice „Dunarea” S.A. Braila va avea loc ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila din acest an. Pe ordinea de zi consilierii locali trebuie sa voteze sau nu cele 39 de puncte pe ordinea de zi. Acestea sunt:

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila preliminat la 31.12.2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan, membri în A.G.A. la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu 01.2019.

  

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu data de 01.2019.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr.4/31.01.2017 referitoare la „Reactualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila practicate de C. ”BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data de 01.01.2017”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016 și modificat prin H.C.L.M. nr.9/31.01.2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului serviciului de administrare a parcărilor de pe raza Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.191/31.05.2013 și modificat prin H.C.L.M. nr. 649/21.12.2017.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 349/30.11.2007, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 650/21.12.2017.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor pe străzile Municipiului Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite din intravilanul Municipiului Brăila situate în zonele SIR 1z, ZIR 2, ZIR 3, ZIR 4 – SIR 4a, potrivit Planului Urbanistic Zonal „Centrul Istoric al Municipiului Brăila”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.273/14.07.2010, conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, în vedere aplicării prevederilor art. 489 alin.(5)-(8) din Legea nr.227/2005 privind Codul fiscal, pct.168 din H.G.R. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestații pentru terți de către Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila și a Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea programului de funcționare a sistemului de iluminat public din Municipiul Brăila, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/28.07.2016, încheiat între Municipiul Brăila și societatea LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. București.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34062/05.09.2011 încheiat cu societatea BRAI-CATA S.R.L.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34058/05.09.2011 încheiat cu societatea ECO S.A.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr. 34055/05.09.2011 încheiat cu societatea RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34051/05.09.2011 încheiat cu societatea TRACON S.R.L.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Înfiinţarea ADĂPOSTULUI DE NOAPTE, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Brăila – Etapa 1.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2019, a încheierii convenţiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei laC.L.M. Brăila nr. 5/30.01.2003 referitoare la „Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție săvârșite prin încălcarea normelor de gospodărire și transport pe teritoriul Municipiului Brăila”, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr. 11 – Aleea Mecanizatorilor lot 2 și a poziției nr. 56 – Cantonului nr. 13 din anexa nr. 3 – „Terenuri ce urmează a fi analizate pentru atribuirea în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”, și includerea acestora în anexa nr. 1 – „Terenuri a căror apartenență se atestă la domeniul privat al Municipiului Brăila în vederea stabilirii unei modalități de utilizare” din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 1 la C.L.M. Brăila nr. 190/31.05.2013 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de schimbare a destinației imobilului – cabină poartă în suprafață de 43,00 mp și a terenului în suprafață de 21 mp, situate în Municipiul Brăila, Calea Galați nr.346 A, în incinta Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, structura Colegiului Tehnic „Panait Istrati”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 9, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție finală nr. 14172/15.11.2018.

  

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, situat în Brăila, Str. Ghioceilor nr.1, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 64, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3667/05.11.2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafață de 228,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 7, NCP 73284, solicitantului NEDELCU NELUȚU – GINEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 335,61 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 2A, NCP 11790, solicitantului URSU GHEORGHE, teren pe care se află edificate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia.

  

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Berzei nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 401/31.08.2017, în favoarea numitului CIORNOHUZ MARIAN.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Semenic nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.403/31.08.2017 în favoarea domnului ILIE GABRIEL ANGELIN.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. nr. 84/19.02.2018 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”, modificata si completata prin H.C.L.M. nr.350/18.07.2018 și H.C.L.M. nr.409/30.08.2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea anexei nr.1 și anexei nr.4 la C.L.M. nr.617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.10/31.01.2018 și H.C.L.M. nr.626/29.11.2018.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea componenţei nominale a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brăila şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019.

 

 • Alte probleme.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *