Două concursuri pentru copii

Biblioteca Judeteană Brăila incepe anul 2019 cu două concursuri naționale desfășurate la Ludoteca Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila adresate elevilor de 8-19 ani: METAFORĂ ȘI CULOARE ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE și ACROSTIHURI ECOLOGICE.

Mai jos sunt regulamentele de organizare, iar fișele de înscriere se găsesc pe site-ul bibliotecii la adresa: http://www.bjbraila.ro/bjpi3/evenimente.

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  NAŢIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ ”METAFORĂ ȘI CULOARE ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE”

EDIȚIA a IX- a, 2018 – 2019

 

 

 1. a) Tema concursului: ”Tradițiile și obiceiurile sărbătorilor religioase Sfântul Nicolae și Naşterea Domnului” /  ”Iarna”.
 2. b) Calendarul concursului
 • 3 decembrie 2018 – lansarea concursului;
 • 10 – 21 decembrie 2018 – selectarea materialelor pentru concurs de către profesorii coordonatori din fiecare școală participantă;
 • 14 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019 – înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor la Liceul Pedagogic, ”D.P. Perpessicius”, Brăila.
 • 28 februarie – 1 martie 2019 – jurizarea lucrărilor înscrise în concurs;
 • 11 martie 2019 – publicarea tabelului cu rezultate pe site-ul Bibliotecii ”Panait Istrati”, Brăila;
 • 31 mai – 14 iunie 2019 – acordarea/trimiterea diplomelor profesorilor și elevilor.  
 1. c) Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității ;
 2. d) Parteneri : instituțiile și școlile partenere din proiect ;
 3. e) Descrierea activității : Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor.

Categorii de vârstă:  A :  8 – 11 ani ;  B :  12 – 15 ani ; C: 16 -19 ani

Secţiuni:                    

 1. A. Creație plasticădesen, pictură, grafică – tehnica de lucru la alegerea fiecărui participant (tempera, acuarele, creioane colorate, carioca,  etc);
 2. Creație literarăpoezii, compuneri,  eseuri (limba română /engleză/ franceză/ germană/).

Creaţiile literare vor respecta: redactarea – maxim două pagini A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşit se vor specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, orașul / judeţul, numele cadrului didactic coordonator.

Creațiile plastice vor fi realizate pe o coală A4/A3, respectând tema concursului ( tradițiile și obiceiurile sărbătorilor religioase Sfântul Nicolae și Nașterea Domnului; iarna )

Fiecare lucrare expediată va avea în colţul din dreapta jos, o etichetă pe care vor fi trecute CU MAJUSCULE următoarele date:TITLUL LUCRĂRII; NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI; CLASA / VÂRSTA; ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ; ORAŞUL / JUDEŢUL; NUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR.

Criterii de evaluare/jurizare:

 • aşezarea în pagină, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea ortografia şi vocabularul  utilizat;
 • munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese;
 • transpunerea cât mai fidelă a sărbătorilor, obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti în viziunea proprie fiecărui participant;
 • respectarea tehnicii de lucru aleasă, gradul de complexitate și combinare a culorilor și materialelor;
 • vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului;

Fiecare cadru didactic poate participa cu un numar de  maxim 3 lucrări, indiferent de sectiune.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Lucrările împreună cu Fișa de înscriere și un plic A4 autoadresat și timbrat se expediază  pe  adresa: LICEUL PEDAGOGIC ”D.P. PERPESSICIUS”, BRĂILA (Aleea Învățătorilor, nr. 4, Cartier Hipodrom, Brăila, Jud. Brăila) cu menţiunea pentru Concursul “ Metaforă și culoare în zi de sărbătoare”.

 

*În plicurile autoadresate se trimit diplomele pentru copiii premiați cu premiile I, II, III și mențiuni ! Diplomele de participare pentru elevi și profesori se trimit doar online pe adresele de mail specificate în fișele de înscriere! Profesorii care nu trimit plicuri autoadresate şi au elevi premiaţi vor primi diplomele tot online!

*Profesorii participanţi din Judeţul Brăila pot ridica diplomele de la Biblioteca Judeţeană  „Panait Istrati”, Brăila – Ludotecă.

* Lucrările trimise nu se returnează !

* Pentru informații suplimentare: nonformal2016@gmail.com

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  NAŢIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ”ACROSTIHURI ECOLOGICE”

EDIȚIA a III- a, 2018 – 2019

 a) Tema concursului: ”ecologie şi protecţia mediului “

 1. b) Calendarul concursului
 • 3 decembrie 2018 – lansarea concursului;
 • 10 – 21 decembrie 2018 – selectarea materialelor pentru concurs de către profesorii coordonatori din fiecare școală participantă;
 • 14 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019 – înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” , Brăila.
 • 28 februarie – 1 martie 2019 – jurizarea lucrărilor înscrise în concurs;
 • 11 martie 2019 – publicarea tabelului cu rezultate pe site-ul Bibliotecii ”Panait Istrati”, Brăila;
 • 31 mai – 14 iunie 2019 – acordarea/trimiterea diplomelor profesorilor și elevilor.  
 1. c) Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității ;
 2. d) Parteneri : instituțiile și școlile partenere din proiect ;
 3. e) Descrierea activității : Concursul se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în realizarea lucrărilor.

Categorii de vârstă:  A :  8 – 11 ani ;  B :  12 – 15 ani ; C: 16 -19 ani

Secţiuni:

 1. Creație literară acrostihuri ecologice în limba română

Concurenţii vor realiza poezii cu rimă (de preferință) sau în vers liber, versurile având „în cap“ literele dintr-un cuvânt sau mai multe cuvinte din câmpul semantic al temei date. De exemplu, vor realiza o poezie unde prima literă a fiecărui vers să compună cuvântul SUSTENABIL/PĂDURE/TURISM/ ANTREPRENOR sau să conțină un îndemn (NOI PROTEJĂM MEDIUL! / ANTREPRENORI SALVAȚI PĂDUREA!, etc.).

Creaţiile literare vor respecta: redactarea – maxim o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, la un rând, margini 2 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşit se vor specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, orașul / judeţul, numele cadrului didactic coordonator.      

Criterii de evaluare/jurizare:

 • aşezarea în pagină, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea ortografia şi vocabularul  utilizat;
 •  munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese;
 • gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată;
 • stimularea creativităţii elevilor;
 • punctaj maxim – 100p (încadrarea în temă – 40p, mesajul integral al creaţiei – 30p, armonizarea cuvântului de pe verticală cu conţinutul de pe orizontală – 30p).
 • vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului;

 

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Lucrările împreună cu Fișa de înscriere și un plic A4 autoadresat și timbrat se expediază  pe  adresa:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”, Str. Şcolilor Nr. 15, loc. Brăila, jud. Brăila cu menţiunea pentru Concursul “ Acrostihuri ecologice”/ în atenția doamnei prof. Daniela Urse.

*În plicurile autoadresate se trimit diplomele pentru copiii premiați cu premiile I, II, III și mențiuni ! Diplomele de participare pentru elevi și profesori se trimit doar online pe adresele de mail specificate în fișele de înscriere! Profesorii care nu trimit plicuri autoadresate şi au elevi premiaţi vor primi diplomele tot online!

*Profesorii participanţi din Judeţul Brăila pot ridica diplomele de la Biblioteca Judeţeană  „Panait Istrati”, Brăila – Ludotecă.

* Lucrările trimise nu se returnează !

* Pentru informații suplimentare: danielle78ro@yahoo.com;

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *