„Permis pentru viitor”, programul școală de șoferi

Incă din luna noiembrie 2018, a fost lansat concursul de proiecte pentru ediția a 4-a intitulat “Permis pentru viitor” organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program, MOL România acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate. Termenul de trimitere a dosarelor este 25 ianuarie 2019.

Fondul programului este de 75.000 lei.

Atenție!

– doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă Programul MOL „Permis pentru viitor”, ediția a patra, 2019, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1992 și 2000 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care:

 1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
 2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
 3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
 4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă / îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție / un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai
 5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente

MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII
Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:

 1. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.
 2. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.

 

Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro precum și www.molromania.ro.

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de aplicare completat și semnat
 2. Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere
 3. Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul
 4. Ofertă/oferte de preţ valabile din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 5. În cazul minorilor declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii. În cazul majorilor declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, prin care asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii
 6. Adeverință de venit/șomaj al solicitantului (dacă solicitantul nu lucrează, adeverința de venit/șomaj al părinților)
 7. Constituie avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă
 8. Constituie avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

 

Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.

 

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa:
Fundația Pentru Comunitate, 400603 Cluj, Bd. 21 decembrie 1989 nr. 77, Et. 1, The Office C.
Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

 

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *