Amenzi usturătoare pentru folosirea telefonului mobil atât de şoferi cât şi de biciclişti

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Textul proiectului este scris la sfârsitul materialului sau il găsiti afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre, www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dgj_transparenta@mai.gov.ro în termen de 20 de zile calendaristice, calculat de la data publicării anunțului.
Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

Interzicerea, în timpul mersului, a ținerii în mână sau folosirii cu mâinile în orice mod nu numai a telefonului mobil, ci și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video (ex. tablete).

Totodată, pentru nerespectarea acestei norme de conduită se introduce o nouă sancțiune de 9-20 puncte-amendă (clasa a IV a) şi 6 puncte de penalizare. În plus, sancțiunea cu amendă va fi aplicată și conducătorilor de vehicule pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere (ex. bicicliști).

Având în vedere gradul de pericol al faptei de a utiliza telefonul mobil, sau orice alt dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, în alte condiții decât cele permise, a fost introdus un mecanism mai aspru de sancționare pentru situația în care concomitent cu această faptă este încălcată o altă regulă privind circulația vehiculelor. Astfel, pe lângă amendă se va aplica sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile pentru conducătorii de autovehicule.

De asemenea, proiectul prevede că noile modificări legislative vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Pe perioada celor 60 de zile, poliția rutieră din cadrul Poliției Române va desfășura activități de informare a participanților la trafic cu privire la aceste modificări.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR SENAT

LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 36, se modifică și va avea următorul cuprins: ,,(3) În timpul mersului, conducătorului de vehicul îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

2. La articolul 100 alineatul (3), după litera g), se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: ,,h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul mersului, a telefonului mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor.”

3. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 39, se introduce un nou punct, punctul 40, cu următorul cuprins: ,,40. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul mersului, a telefonului mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul de vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere.”

4. La articolul 108 alineatul (1), litera a) punctul 2 se abrogă.

5. La articolul 108 alineatul (1) litera d), după punctul 10, se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: ,,11. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul mersului, a telefonului mobil, precum și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

Art. II. – (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, poliția rutieră din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a participanților la trafic, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la interdicția, valabilă în timpul mersului, de a ține în mână sau de a folosi cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de
înregistrare ori redare text, foto sau video. Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe site-ul Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri. (2) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), poliția rutieră din cadrul Poliției Române poate colabora cu persoane juridice, organizații, organisme responsabile de siguranță rutieră, organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice interesate și poate coopera cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.

Art. III. – Prevederile art. I intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *