Primăria Municipiului Brăila, angajează consilier juridic debutant şi 2 inspectori

Consilier juridic debutant

Primăria Municipiului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Direcția Juridic Contencios A.P.L. – Serviciul Juridic Contencios.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • nivel studii – studii universitare dc licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, în domeniul științe juridice, specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor – fără vechime;
 • condiții specifice prevăzute în fișa postului – cunoștințe operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 iulie 2019, ora 10.00: proba de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator –  la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, Piaţa Independenţei nr. 4;
 • 06 august 2019, ora 12.00: proba scrisă –  la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, Piaţa Independenţei nr. 4;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brăila, din Piaţa Independenţei, nr.1, telefon 0239/694.944.

 • 2 inspectori

Primăria Municipiului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Tehnică – Serviciul Investiții și îndrumare Asociații de Proprietari – Compartiment Urmărire Execuție Lucrări Investiții Publice;
 2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Direcția Patrimoniu – Serviciul Cadastru – Oficiu Evidență Cadastru Imobiliar și Aplicarea Legilor Fondului Funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, în domeniul științe inginerești: inginerie civilă și ingineria instalațiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare PC – nivel mediu.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile științe juridice, inginerie geodezică;
  • cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2019, ora 10.00: proba de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator –  la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, Piaţa Independenţei nr. 4;
 • 01 august 2019, ora 12.00: proba scrisă –  la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila,Piaţa Independenţei nr. 4
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brăila, din Piaţa Independenţei, nr.1, telefon 0239/694.944.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *