În atenția tuturor brăilenilor care au locuințe în zona “Podului suspendat peste Dunăre”

Primăria Municipiului Brăila anunță pe site-ul instituției că in zilele de 3 si 4 februarie, de la ora 10.00, brăilenii care au locuințe in zona podului suspendat să se prezinte la camera 404, de la etajul 4, intrarea Primăriei, pentru intocmirea dosarului cadastral.

Astfel că deținătorii de imobile afectate de lucrările Obiectivului „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, situate pe raza Municipiului Brăila județul Brăila, sa se prezinte la Primărie cu actele stipulate mai jos.

În temeiul Legii nr. 255/2010, toate imobilele afectate de coridorul de expropriere aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 857/2018, anexat, se expropriaza.
În vederea efectuării măsurătorilor topografice, a obținerii actelor necesare întocmirii dosarului cadastral, pentru clarificarea situaţiei tehnice si juridice a tuturor imobilelor afectate, a suprafetelor si titularilor drepturilor reale,

           Detinatorii tuturor imobilelor afectate sunt invitaţi să se prezinte la Sediul Primăriei Municipiului Brăila, Str. Piața Independenței nr. 1, intrarea B în zilele de 03.02.2020 – 4.02.2020, începând cu ora 10:00, la camera 404.

Titularii sunt invitați să aibă asupra lor următoarele acte doveditoare:

  • Acte juridice atestand drepturile reale asupra imobilelor: Titluri de proprietate / contracte de vânzare cumpărare/donatie/schimb / hotărâri judecătorești / acte de partaj sau Procese verbale de punere în posesie / Adeverințe de proprietate / Contracte de arendare sau orice alte acte juridice privind drepturile reale –original si in copie legalizata
  • Certificate de moștenitor etc si acte de stare civilă (certificat de deces, în caz de deces al titularului dreptului real iar moștenirea nu este dezbătută etc) – original si in copie legalizata
  • Acte de identitate – copie simpla
  • Planuri cadastrale, Incheieri si Extrase de Carte Funciara, unde exista– copie

Titularii sunt invitaţi sa indice adrese postale de comunicare, numerele de telefon si orice alte date de contact, pentru a putea fi contactaţi si convocati la comisii dupa inceperea activitatii acestora.
Inscrisurile si datele de contact pot fi transmise reprezentantilor Prestatorului CNAIR SA – Cornel & Cornel Topoexim SRL  si  SCA M.S. Dumitrascu si Asociatii la fax: 0213374917, e-mail: anca.paisi@gmail.com, contact tel 0740270003, 0722635396.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *