Sedința CLM, la Sala de conferințe a teatrului, fără public

Miercuri, 25 martie 2020, de la 9.00, la sala de Conferințe a Teatrului „Maria Filotti”, are loc sedința ordinară pe luna martie a Consiliului Local Municipal Brăila.

De precizat că pentru prevenirea răspândirii infecției cu coronavirusul COVID – 19, accesul publicului în Sala de Conferințe nu este permis! 

Pe ordinea de zi sunt 58 de puncte cu următoarele hotărâri;

1) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020. – aviz Comisia nr. 1

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila. – aviz Comisia nr. 4

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea „Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998. – avize Comisiile nr. 1, 4 și 5

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local. – avize Comisiile nr. 1 și 2

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila – Structură Grădinița cu program normal nr. 30”, cu finanțare de la bugetul local. – avize Comisiile nr. 1 și 2 2

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila – Structură Grădinița cu program normal nr. 44”, cu finanțare de la bugetul local. – avize Comisiile nr. 1 și 2

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire C2” – Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local. – avize Comisiile nr. 1 și 2

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții . – avize Comisiile nr. 1 și 2

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „desființare centrală termică și amenajare zonă parcări str.Ghioceilor cu Roșiori”. – avize Comisiile nr. 1 și 2

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții . – avize Comisiile nr. 1 și 2

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico-economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului <reabilitare, modernizare=”” și=”” dotare=”” Școala=”” gimnazială=”” „mihai=”” eminescu”,=”” brăila=””>. – avize Comisiile nr. 1 și 2

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <reabilitare, modernizare=”” și=”” dotare=”” Școala=”” gimnazială=”” „mihai=”” viteazul”,=”” brăila=””> și a cheltuielilor legate de proiect. – avize Comisiile nr. 1 și 2

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect. – avize Comisiile nr. 1 și 2

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018. – aviz Comisia nr. 2

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5 3

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic „Orășelul Copiilor” situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale. – avize Comisiile nr. 1 nr. 2

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10. – avize Comisiile nr. 1 și 2

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019. – avize Comisiile nr. 1 și 2

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Municipal”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 26, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20104/13.12.2019. – avize Comisiile nr. 1 și 2 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019. – avize Comisiile nr. 1 și 2

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale. – avize Comisiile nr. 1 și 2 4

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019. – avize Comisiile nr. 1 și 2

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007. – avize Comisiile nr. 1 și 2

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 146, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007. – avize Comisiile nr. 1 și 2

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila. – aviz Comisia nr. 2

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila. – aviz Comisia nr. 2

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – aviz Comisia nr. 2

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017. – avize Comisiile nr. 1 și 2 5

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”. – avize Comisiile nr. 1 și 2

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avize Comisiile nr. 1, 2 și 5

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselorverbale încheiate la data de 17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. – avize Comisiile nr. 1 și 2

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 373,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 75, NCP 93941, solicitanților MUCHE CONSTANTIN și MUCHE FLORIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr. 1 și 2

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 48,25 mp indiviz din suprafața de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 18A, NCP 92411, solicitanților POPA ENACHE și POPA MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora. – avize Comisiile nr. 1 și 2 37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8. – avize Comisiile nr. 1 și 2

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 1, ap. 23. – avize Comisiile nr. 1 și 2

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 3, ap. 16. – avize Comisiile nr. 1 și 2

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 2, et. 1, ap. 22. – avize Comisiile nr. 1 și 2

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 3, bl. A15, sc. 1, et. 3, ap. 8. – avize Comisiile nr. 1 și 2

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 2, ap. 14. – avize Comisiile nr. 1 și 2 6

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 3, ap. 16. – avize Comisiile nr. 1 și 2

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 6. – avize Comisiile nr. 1 și 2

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea domnului FLEȘTER IULIAN. – aviz Comisia nr. 2

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA – MIHAELA. – aviz Comisia nr. 2

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 11, NCP 75192.- avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 4, NCP 3968. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 29, NCP 13125. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5 50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019. – aviz Comisia nr. 4

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019. – aviz Comisia nr. 4

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019. – aviz Comisia nr. 4

53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019. – aviz Comisia nr. 5

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA. – aviz Comisia nr. 2 7

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2020.

56) Raportul Primarului Municipiului Brăila privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2019.

57) Informare privind Raportul final al procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor.

58) Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *