Cine şi câti lei vor lua proprietarii de teren pentru exproprierea de la Podul Suapendat Brăila-Tulcea

Primaria Municipiului Brăila a afisat pe site-ul institutiei un anunț privind acordarea despăgubirilor pentru „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila, judeţele Brăila și Tulcea”.

„ANUNŢ – Privind începerea activităţii Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor şi verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Procesului verbal şi acordării despăgubirilor, pentru imobilele supuse exproprierii necesare realizării investiţiei  „Pod suspendat peste Dunăre in zona Braila, judeţele Braila si Tulcea”

Comisia de analiză a cererilor depuse de titularii drepturilor reale şi de verificare a dreptului de proprietate in vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, situate pe teritoriul UAT Municipiul Brăila, constituită în baza Deciziei Directorului General al CNAIR SA nr. 549/22.04.2020, îşi începe lucrările la sediul Consiliului Local Brăila, în Mun. Brăila, B-dul. Independenței nr. 1, începând cu data de 18.05.2020.
În termen de 10 zile de la data afișarii la sediul consiliului local a prezentului anunţ, respectiv în perioada 06.05.2020 – 15.05.2020, titularii drepturilor reale asupra imobilelor afectate de expropriere, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt invitaţi să comunice Primăriei Municipiului Brăila, în atenţia secretarului unității administrativ-teritoriale (care asigură secretariatul comisiei), cererile, formulate în temeiul art. 19 (2) din Legea 255/2010 şi art. 15 (1) din HG 53/2011, de acordare a despăgubirilorcopii legalizate ale documentelor doveditoare (dacă nu au fost comunicate), precum şi opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii propuse.
Având în vedere starea de urgenţă instituită la nivel naţional, cererile şi documentele doveditoare pot fi comunicate prin poştă la adresa Primăria Mun. Brăila, B-dul. Independenței nr. 1, Jud. Brăila, cod poştal 810217, prin e-mail: pmb@primariabraila.ro sau  la nr. fax: 0239692394.
Cererea va conține numele și prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, documentele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată (cu excpţia cazului când acestea au fost deja predate exproriatorului) precum şi opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii.
În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.
Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate situate pe UAT Brăila, care conține delimitarea imobilelor – teren cu sau fără construcții – expropriate, însoțit tabelele cu imobilele proprietate privata expropriate, cuprinzând județul, localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați, numele/denumirea proprietarului/deținătorului, conform documentației cadastrale și a sumelor de despăgubire, sunt afisate la sediul Consiliului local, precum si pe web site-ul: http://www.primariabr.ro/ începând cu data publicării prezentului anunţ”, se specifica in document.

Iata lista cu cine va fi despagubit de stat si cu cati bani: Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național  „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, pe raza localității Brăila din județul Brăila proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor.

 1. S.C. Lukoil România – S.R.L. – intravilan – 59.858 lei
 2. S.C. Soroli Cola – S.A. – intravilan arabil – 360.552 lei
 3. S.C. Soroli Cola – S.A. – intravilan arabil – 718.317 lei
 4. S.C. Soroli Cola – S.A. -intravilan arabil – 762.597 lei
 5. S.C. Confmetal – S.R.L. – intravilan – platformă betonată și împrejmuire – 335.940 lei
 6. S.A. Nador Com – S.R.L. – intravilan arabil – 130.511 lei
 7. S.A. Nador Com S.R.L. – intravilan arabil – 258.647 lei
 8. S.A. Nador Com – S.R.L. – intravilan arabil – 254.160 lei
 9. Cojan Gheorghe – intravilan arabil – 125.365 lei
 10. Cojan Gheorghe – intravilan arabil – 233.838 lei
 11. Cojan Gheorghe – intravilan arabil – 206.654 lei
 12. Radu Joita – intravilan arabil – 146.347 lei
 13. Radu Joita-intravilan arabil – 183.692 lei
 14. Radu Joita – intravilan arabil – 32.067 lei
 15. Dumitru Petra – intravilan arabil – 2.376 lei
 16. Dumitru Petra – intravilan arabil – 257.723 lei
 17. Dumitru Petra – intravilan arabil – 308.264 lei
 18. Zarimba Rodica, Costea Cristian – intravilan arabil – 29.560 lei
 19. Verdet Moise – intravilan arabil – 73.239 lei
 20. Verdet Moise – intravilan arabil – 308.792 lei
 21. Verdet Moise – intravilan arabil – 262.474 lei
 22. Costea Stefan – intravilan arabil 378.073 lei
 23. Costea Stefan – intravilan arabil – 355.111 lei
 24. Costia Dumitru – intravilan arabil – 47.111 lei
 25. Costia Dumitru – intravilan arabil – 200.187 lei
 26. S.C. „Horticola Dunărea” – S.A. – intravilan – împrejmuire din metal – 426.164 lei
 27. Danketer Impex – S.R.L. intravilan – hala de prod. + împrejmuire – 2.212.951 lei
 28. Danketer Impex – S.R.L. intravilan – 300.668 lei
 29. Danketer Impex – S.R.L. intravilan – cabină porta. + împrejmuire 137.546 lei
 30. Capbun Neculai – intravilan arabil – 348.088 lei
 31. Scarlet Gheorghe; Scarlet Georgeta – intravilan arabil – 265 lei
 32. S.C. Agrozootehnica Vădeni – S.A. – intravilan – 4.313 lei
 33. S.C. Agrozootehnica Vădeni – S.A. – intravilan – împrejmuire din metal – 81.891 lei
 34. Ailutoae Nicolaea, Ailutoae Ionica-Safta – intravilan – casă de locuit – 63.250 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *