RECOMANDARE 125 din 18 iunie 2020, privind obligativitatea internării persoanelor asimptomatice depistate pozitiv cu COVID-19

Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Braşov, s-a sesizat din oficiu urmare unor articole apărute în mass-media în legătură cu situația juridică a persoanelor infectate internate în spitale pe perioada pandemiei COVID-19. Inițial, internările obligatorii s-au dispus pe baza Ordinului ministrului sănătății 414 din 11 martie 2020. Ulterior, acesta a fost înlocuit de Ordinul ministrului sănătății nr. 622 din 14 aprilie 2020, potrivit căruia „se instituie măsura de carantină la domiciliu (…), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală sau în condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu, pe bază de declarație pe propria răspundere”, inclusiv pentru persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19)”(s.n.).

După numai o zi, acesta a fost modificatprin Ordinul nr. 629 din 16 aprilie 2020 care a exclus categoria persoanelor asimptomatice confirmate cu coronavirus dintre cele pentru care se instituie carantina la domiciliu, practic revenindu-se la internarea obligatorie a persoanelor care nu prezinta simptome, împotriva voinței lor și au posibilitatea autoizolării la domiciliu.

Având în vedere situația descrisă, precizăm următoarele:

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, considerând ca legea este insuficient de clară și lipsită de previzibilitate lăsând întreaga materie a măsurilor restrictive de libertate instituite cu scopul de a preveni și combate răspândirea bolilor contagioase să fie reglementată prin acte normative secundare, dând astfel posibilitatea unui organ administrativ să dispună măsuri privind restrângerea exercițiului libertății individuale. O atare restrângere este apanajul exclusiv al Parlamentului, așa cum a statuat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 157/2020.

În același timp însă, Avocatul Poporului a întreprins mai multe demersuri scrise la Ministerul Sănătății, solicitând examinarea situaţiei create şi renunțarea la  obligativitatea internării și menținerii în spital a persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 asimptomatice (http://avp.ro/rec/doc19.pdf). În răspunsurile primite, Ministerul Sănătății ne-a informat în legătură cu actele comunicat normative elaborate în contextul epidemiologic actual menite să reglementeze modalitatea de instituire a măsurilor de carantină și de izolare la domiciliu a persoanelor confirmate pozitiv cu COVID-19, inclusiv cele asimptomatice, fără însă a reveni asupra ordinului care obligă la internarea persoanelor asimptomatice.

            Un argument suplimentar în susținerea demersurilor noastre îl reprezintă Ordinul ministrului sănătății nr. 860 din 21 mai 2020 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 487/2020 care prevede că persoanele infectate cu acest virus care rămân asimptomatice pe toată durata evoluției infecției nu primesc tratament, întrucât nu s-a demonstrat că ar reduce durata de excreție a virusului”.

 La nivel internațional, din informațiile comunicate pe site-ul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, rezultă că statele membre ale Uniunii Europene, cât și Marea Britanie și Elveția nu au luat măsura internării obligatorii a persoanelor confirmate pozitiv cu COVID-19, care sunt asimptomatice. De altfel, atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor Infecțioase din cadrul Uniunii Europene recomandă posibilitatea carantinării la domiciliu a persoanelor confirmate pozitiv cu COVID-19 care nu prezintă simptome sau reprezintă cazuri ușoare. Mai mult, ghidul privind criteriile de ieșire din izolare pentru pacienții COVID-19, actualizat pe data de 17 iunie 2020, prevede externarea pacienților după un număr maxim de 10 zile fără a mai fi necesară să testarea persoanelor în cauză. (https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation). România este singurul stat din Uniunea Europeană care a internat obligatoriu și pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă toate persoanele infectate, chiar dacă nu au prezentat simptome.

 

Precizăm că există legislație internă și internațională care se referă expres la drepturile pacienților. Astfel, potrivit art. 5 din Convenția de la Oviedo din 1997 ratificată de România prin Legea nr. 17/2001, o intervenție în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză. Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţaconsecinţelor şi riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber consimţământul.” 

În România, persoana depistată pozitiv poate invoca prevederile art.13 teza I din Legea nr. 46/2003 potrivit cărora „pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa” și ale art. 660 alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății care prevede: „pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic stomatolog, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris” (Acordul informat al pacientului).

În acest context, în temeiul dispoziţiilor art. 59 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (1) lit. f), art. 24 și art. 26 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată;

Pentru realizarea scopului constituţional şi legal al Avocatului Poporului şi anume, apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, Avocatul Poporului emite prezenta:

 RECOMANDARE

 

  1. Ministrul Sănătății va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la consimțământul pacienților, cu ocazia internării persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 în unități spitalicești;
  2. Ministrul Sănătății va analiza cu maximă celeritate necesitatea reglementării situației persoanelor asimptomatice depistate pozitiv cu COVID-19, ținând cont de recomandările forurilor internaționale;
  3. Ministrul Sănătății va informa instituția Avocatul Poporului cu privire la însușirea Recomandării și la măsurile dispuse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *