Calculul zilelor de concediu de odihnă – șomaj tehnic

Printr-un comunicat de presa ITM Braila anunta „Calculul zilelor de concediu de odihnă – șomaj tehnic”. Iata ce cuprinde comunicatul:

„Ref: Impactul aplicării prevederilor art. 52 alin. 1 lit. c şi 52 alin. 3 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare asupra duratei concediului de odihna – somaj tehnic.

În vederea interpretării unitare a prevederilor art. 52 alin. 1 lit. c şi 52 alin. 3 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, mai precis dacă salariaţilor care se află în şomaj tehnic, celor cărora li s-a redus timpul de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână sau au primit zile libere pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, li se reduce durata concediului de odihnă înscrisă în contractul individual de muncă, proporţional cu numărul zilelor în care nu au prestat efectiv activitate, vă comunicăm următoarele:

a) Conform prevederilor art. 52 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare („şomaj tehnic”). Potrivit art. 49 alineatele 2 şi 3 din acelaşi act normativ suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator, însă pe durata acesteia pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele menţionate mai sus, dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne. Potrivit art. 144 alin. 1, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Concediul de odihnă se acordă, de regulă, pentru refacerea capacităţii de muncă în urma activităţii prestate în cursul unui an calendaristic. ‘Chiar dacă în Codul Muncii nu se prevede expressis verbis că, în cazul suspendării contractului individual de muncă potrivit art. 52 alin. 1 lit. c, durata concediului de odihnă s^ diminuează proporţional cu durata suspendării activităţii, art. 145 alin. 4 prevede că perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. Aceasta înseamnă că alte perioade în care salariatul nu lucrează (inclusiv cea în care salariatul se află în şomaj tehnic) nu se consideră activitate prestată, ceea ce duce la diminuarea în mod proporţional a duratei concediului de odihnă. Cu toate acestea, părţile pot conveni ca salariatul să beneficieze de întreaga durată a concediului de odihnă aşa cum este prevăzută în contractul individual de muncă.

b) Referitor la art. 52 alineatul 3 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Legislaţie, Contencios Administrativ (D.L.C.A.) din cadrul Inspecţiei Muncii a formulat, un punct de vedere potrivit căruia contractele individuale de muncă se suspendă o zi pe săptămână şi, implicit, se diminuează proporţional şi durata concediului de odihnă.

c) în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu conform Legii nr. 19/2020 modificată şi completată, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor (art. 1 alin. 1). Astfel, legiuitorul a creat o facilitate pentru părinţii aflaţi în imposibilitate de a-şi supraveghea copiii datorită închiderii pe termen limitat şi cu caracter excepţional a unităţilor de învăţământ, şi nu a prevăzut suspendarea contractului de muncă. Considerăm că acordarea acestor zile libere nu afectează durata concediului de odihnă. Dealtfel, art. 1 alin. 33 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ prevede că dispoziţiile legii nu se aplică în cazul în care salariatul se află în concediu de odihnă. în lipsa unei precizări din partea legiuitorului, considerăm că în speţă este aplicabil art. 145 alin. 3 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual”).”, se precizeaza in comunicatul ITM Braila.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *