In completarea resurselor financiare proprii pentru furnizori de servicii sociale

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila anunţă persoanele interesate că în perioada 01 – 30 septembrie 2020, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale si doresc să solicite subvenţii de la bugetul local pentru anul 2021, în completarea resurselor financiare proprii, pot face îndeplinind următoarele condiţii:

  1. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
  2. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
  3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
  4. solicită Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2020.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.410/30.08.2018.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *