Joi, de la ora 11.00, sedinta Consiliului Judetean Braila

Joi, 17 septembrie 2020,  de la ora 11.00, are loc a sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila, avand urmatoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de  organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/30 august 2017 privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: ,,Reabilitare imobil strada Iezerului nr. 1A, refunctionalizare parter, din cresa (casa de copii) in centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, str. Iezerului, loc. Braila, jud. Braila”- in cadrul  Proiectului  ,,Niciodata singuri’’ implementat de catre DGASPC Braila  – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul Braila, judetului Braila, Piata Independentei nr.1, Primariei Municipiului Braila– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii operelor de arta realizate in cadrul Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2019 – editia III, proprietatea publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Consiliului Local Municipal Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 221 din 31 august 2020 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 – km 5+100, comuna Marasu, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Silistea, judetul Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in localitatile Martacesti si Silistea, comuna Silistea, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Reabilitare Cabinet medical din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, judetul Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții Construire teren de sport cu gazon sintetic pentru fotbal – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizare invelitoare din tabla de tip Tigla, Scoala

  Gimnaziala Gropeni, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Spiru Haret, comuna Gropeni, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere invelitoare acoperis Scoala 2, Tataru” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16. Alte probleme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *