Amenzi pentru „munca la negru” date de ITM Braila

In perioada 21 – 26 septembrie 2020, la nivelul județului Braila s-a desfășurat “Campanie Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate:

– fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107

– întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452”

MOTIVAREA CAMPANIEI

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, aprobat de Inspectorul General de Stat, se impune intensificarea acţiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecinţelor sociale şi economice pe care le produce:

persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială;

• lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat şi la concediu medical;

• lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj;

persoana care prestează munca nedeclarată, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;

angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta;

condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;

fondurile sociale şi bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

OBIECTIVELE CAMPANIEI :

Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile următoare: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107 întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare. Astfel in perioada sus menționată inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Braila au verificat un număr de 33 de angajatori din domeniile specificate mai sus.

Cu ocazia controalelor a fost verificata respectarea legislației specific domeniilor de activitate ale I.T.M., respective relații de muncă și securitate si sănătate in munca precum și respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Deficiente constatate : In domeniul relațiilor de muncă :

– Primirea la munca fără încheiere CIM in forma scrisa – Angajatorul nu tine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat

– Angajatorul nu a făcut dovada plății drepturilor salariale – Angajatorul nu respecta prevederile HG 905/2017 cu privire la registrul general de evidenta al salariaților

– Angajatorul nu a eliberat adeverințe care să ateste vechimea in munca foștilor salariați – Persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial In domeniul securității si sănătății în muncă :

– Nu au fost afișate la toate locurile de munca reguli de conduita obligatorie pentru angajați si pentru toate persoanele care intra in spațiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2

– Instruire insuficienta referitoare la masurile de prim ajutor

– Riscurile de natura electrica nu sunt semnalizate corespunzător

– Angajatorul nu a desemnat responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate și a lucrătorilor

– Neefectuare control medical periodic pentru toți salariații

– Neefectuarea verificării tehnice scadente instalație alimentare gaze natural

Pentru deficientele constatate au fost aplicate 79 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 180.000 lei, din care pentru munca nedeclarata 160.000 lei fiind sancționați 3 angajatori la care au fost depistate 11 persoane care prestau activitate fără a avea contract individual in forma scrisă sau persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Totodată au fost dispuse masuri de intrare in legalitate, cu termene de raportare la ITM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *