Incidența Covid-19, în județul Brăila

Prefectura Braila a transmis presei Hotararea privind constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 967/12.11.2020

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nr. 54/12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila nr. 1526938/14.11.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 18167/15.11.2020, prin care se comunică incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile;

În baza analizei D.S.P. Brăila nr. 12925/15.11.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 18169/15.11.2020 din care rezultă că nu se impune carantinare zonală; Luând în considerare prevederile art. 1 al Hotărârii nr. 10/17.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, care stabilește modul de adoptare a hotărârilor C.J.S.U. pe timpul stării de urgență; În baza Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se constată încadrarea la data de 14.11.2020 în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru următoarele localități:

a) Incidența cumulată mai mare de 1,5/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori:

1. Sat Lacu Sărat – comuna Chiscani (1,58);

2. Oraș Ianca – Oraș Ianca (1,69);

3. Sat Vădeni – Comuna Vădeni (1,72);

4. Sat Traian – Comuna Traian (1,77);

5. Sat Tudor Vladimirescu – Comuna Tudor Vladimirescu (2,07);

6. Sat Romanu – Comuna Romanu (2,21);

7. Sat Mărașu – Comuna Mărașu (2,27);

8. Oraș Făurei – oraș Făurei (2,33);

9. Sat Oancea – Comuna Romanu (2,46);

10. Sat Horia – Comuna Surdila – Greci (2,57);

11. Oraș Însurăței – Oraș Însurăței (2,63);

12. Sat Custura – Comuna Racovița (2,77);

13. Sat Frecăței – Comuna Frecăței (2,78);

14. Sat Făurei Sat – Comuna Surdila – Greci (2,94);

15. Sat Lacu Rezii – Oraș Însurăței (2,99);

b) Incidența cumulată mai mare de 3/1.000 locuitori:

1. Sat Cazasu – Comuna Cazasu (3,19);

2. Municipiul Brăila (3,41);

3. Sat Cireșu – Comuna Cireșu (3,49);

4. Sat Pietroiu – Comuna Vădeni (3,70);

5. Sat Scorțaru Nou – Comuna Scorțaru Nou (4,52);

6. Sat Constantin Gabrielescu – Comuna Bordei Verde (4,67);

7. Sat Vărsătura – Comuna Chiscani (4,91);

8. Sat Brateșu Vechi – Comuna Surdila – Greci (8,85);

9. Sat Mihail Kogălniceanu – Comuna Râmnicelu (10,15);

10. Sat Pribeagu – Comuna Roșiori (10,75).

Art. 2. Persoanele fizice/persoanele juridice/autoritățile publice care au locuința/sediul social/punct de lucru în localitățile menționate la art. 1 vor respecta prevederile H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 3. Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ – teritoriale de care aparțin localitățile menționate la art. 1 au obligația să informeze toate persoanele fizice/persoanele juridice/autoritățile publice care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste localități cu privire la respectarea măsurilor prevăzute în H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 4. Respectarea aplicării, în localitățile menționate la art. 1, a măsurilor prevăzute în H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se urmărește de către Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila și structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5. Respectarea aplicării prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre se urmărește de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila.

Art. 6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor implicate şi va fi postată pentru o perioadă de 30 de zile pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Brăila, http://br.prefectura.mai.gov.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *