Festivitatea de premiere – online şi indirect „ARS NOVA-2020”

 • 27 noiembrie festivitatea de premiere- on-line şi indirect;

Liceul de Arte “Hariclea Darclée” Brăila în colaborare cu Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila organizează CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ARS NOVA, ediția a XVIII–a, 2020 – 2021 cuprins în calendarul activităților extracurriculare ale MEC 2020 – 2021 (domeniul cultural artistic-literatură, poziția 4).

TIPUL CONCURSULUI: CREAŢIE LITERARĂ. CU PARTICIPARE INDIRECTĂ ŞI ON-LINE;

OBIECTIVUL GENERAL/ SCOPUL: Stimularea și valorificarea potenţialului imaginativ şi creator al elevilor în domeniul prozei şi al poeziei ca modalităţi de exprimare originală a sinelui.

OBIECTIVE SPECIFICE: Dezvoltarea competenţelor de elaborare a unor texte originale în proză şi în versuri; Aplicarea noţiunilor de teorie literară însuşite în şcoală în texte originale create de elevi; Aprofundarea cunoştinţelor de teorie literară predate în gimnaziu şi în liceu; Exersarea competenţelor culturale; Stimularea competitivităţii tinerilor scriitori; încurajarea creativităţii elevilor, ca asumare conştientă şi responsabilă a libertăţii de creaţie; Promovarea lucrărilor valoroase din concurs în suplimentului literar al liceului – “Ars Nova”; Promovarea culturii brăilene.

GRUPUL ŢINTĂ: elevi ai claselor V-Xll şi cadre didactice.

BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea şcolară şi locală, instituţiile partenere.

REGULAMENT

A. Concursul se adresează elevilor claselor V-Xll: a. Secţiunea I: – V – VI (10-12 ani)

cu tema Promisiunile copilăriei”

b. Secţiunea a Il-a :- cl. VII – VIII (12-14 ani) cu tema Aventurile fanteziei”

c. Secţiunea a III-a: – cl. IX – X (15-17 ani) cu tema Confesiunile adolescenţei”

d. Secţiunea a IV-a: – XI – XII (17 – 19 ani) cu tema Solitar sau solidar?”

Participanţii pot trimite, la alegere, pentru:

a. subsectiunea poezie (trei texte);

b. subsecţiunea proză scurtă (două texte de 2- 3 pagini fiecare);

B. Participanţii au posibilitatea de a intra în concurs cu unul sau cu toate tipurile de creaţii indicate.

C. Un profesor poate coordona lucrările a maximum trei elevi.

D. Criterii de evaluare

 1. Respectarea temelor propuse, a normelor limbii române literare şi a limitelor de spaţiu indicate.
 2. Valorificarea calităţilor particulare ale limbajului artistic: expresivitate, sugestie, ambiguitate, reflexivitate, eufonie.
 3. Originalitatea mesajului artistic transmis.
 4. Respectarea unor criterii de compoziţie şi de structură în realizarea discursului literar.
 5. Sensibilitatea şi puterea de transmitere a mesajului.  E. Cerinţe privind redactarea şi expedierea lucrărilor

E.l. Textele vor fi trimise doar prin poşta electronică, după cum urmează pe adresa de e-mail: arsnova.concurs@yahoo.com;

E2. Toate textele vor fi tehnoredactate, folosindu-se fontul Times New Roman, corp 12, la 1,5
rânduri, cu diacritice; titlul va fi scris centrat şi vor avea trecute în colţul din dreapta sus datele participantului: numele şi prenumele, clasa, şcoala de provenienţă, profesor îndrumător, precum şi secţiunea la care solicită înscrierea.

 1. Fiecare participant va ataşa lucrărilor trimise şi un formular de înscriere anexat prezentului regulament.

E4. Fişa de înscriere şi lucrările vor fi organizate într-un singur folder (WinRar achive/ zip) denumit astfel: numele şi prenumele participantului, secţiunea, clasa.

E5. Pot participa şi elevii din alte ţări.

F. Etapele desfăşurării concursului

 • septembrie: Organizarea agendei de lucru a echipei; Stabilirea şi redactarea regulamentului pentru participarea la concurs; avizul Liceului de Arte Hariclea Darclée”.
 • octombrie: Lansarea proiectului-concurs şi diseminarea informaţiei la nivel naţional; Activităţi depromovare şi mediatizare a proiectului;
 • 26 octombrie – 22 noiembrie: înscrierea, primirea şi validarea lucrărilor; Primirea materialelor pentru concurs (arhivarea fişelor de înscriere, centralizarea datelor, printarea lucrărilor).
 • 23 – 24 noiembrie: Jurizarea lucrărilor, realizarea suplimentului literar Ars Nova al Liceului de Arte Hariclea Darclée”, decernarea premiilor cu participare indirectă şi on-line a premianţilor (premiul I, II, III, menţiuni). Profesorii coordonatori ai elevilor premiaţi vor fi anunţaţi telefonic despre rezultatele obţinute.
 • 27 noiembrie festivitatea de premiere- on-line şi indirect;

La festivitatea de premiere care se va desfăşura on-line vor fi invitaţi participanţii- laureaţi ai premiilor I, I, III şi menţiuni.

G. Jurizarea şi premierea

 1. Se vor acorda, premii pentru toate subsecţiunile concursului (premiul I, II, III, menţiuni).
 2. Textele premiate în cadrul secţiunii de creaţie vor fi publicate în suplimentul literar “Ars Nova” al Liceului de Arte Hariclea Darclée” (fragmente din lucrările care au obţinut premiul I).
 3. 3 Participarea on-line a premianţilor la festivitate se confirmă/ se infirmă cu două zile calendaristice înainte de festivitatea de premiere.

G.4. COMPONENŢA JURIULUI: PREŞEDINTELE ONORIFIC AL JURIULUI: prof. GABRIELA DASCĂLU: VICEPREŞEDINTELE JURIULUI: prof. GEORGIANA TROIA: profesor, inspector de specialitate al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila; MEMBRII JURIULUI: prof. IUL1ANA BLĂNARU- profesor la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”- prof. MARIA-MAGDALENA PERIANU- profesor la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”- prof. VALENTINA STERIAN- profesor la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”

prof. FLORENTINA BĂRBĂTESCU-profesor la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”; prof VALENTINA ENACHE-profesor la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”; ROXANA NEAGU-coordonator al atelierului de scriere creativă din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila; TEODORA SOARE-coordonator al atelierului de scriere creativă din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila.

 • Atenție: Concursul a fost amânat pentru anul școlar 2021 – 2022!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *