Situația șomajului înregistrat, la nivelul judetului Brăila, la 30 Noiembrie 2020

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 5061 șomeri (din care 2174 femei), rata șomajului fiind de 4,14 % cu 0,66 pp mai mare decat valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019.
Din totalul de 5061 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 962 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4099 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3691 șomeri provin din mediul rural și 1370 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total 4.906

– 25 ani- 614; între 25-29- 238; între 30-39 – 825; între 40-49 – 1421; între 50-55 – 861; peste 55 ani – 1102. 

Șomerii cu studii gimnaziale (31,66 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,44 %) și cei fără studii (17,39 %), iar 10,63 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 12,50 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,38 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2187 persoane foarte greu ocupabile, 1831 greu ocupabile, 578 mediu ocupabile, iar 465 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *