De Sfântul Ioan Botezătorul

In fiecare an, pe data de 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Ioan Botezătorul, Înainte Mergătorul Domnului, cel mai mare dintre profeţi. Ioan Botezătorul a mai fost numit inclusiv “glasul care strigă în pustie «gătiţi calea Domnului»”, care stă la graniţa dintre cer şi pământ şi uneşte Vechiul Testament cu Noul Testament.
Poporul l-a numit pe Ioan, “Botezătorul”, pentru că el chema la pocăinţă şi boteza în râul Iordan pe toţi oamenii. El zicea poporului: “Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor!”. Prin aceste vorbe, sfântul sugera faptul că această sfântă împărăţie nu poate fi cucerită nici cu sabia, nici cu aurul, nici prin alte metode obişnuite de cucerire, aceasta fiind, de fapt, o împărăţie duhovnicească, o împărăţie a sufletelor, unde nu se poate intra decât prin adevărata pocăinţă şi unde se trăieşte numai prin iubire şi milostenie.
Într-o zi, Ioan a văzut în mulţimea de oameni care venea să se boteze, un tânăr de circa treizeci de ani şi pe care, până atunci, nu-l mai văzuse vreodată, Ioan s-a tras înapoi cu smerenie şi L-a întrebat: “Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?”.
Trimis de Dumnezeu în deşert să anunţe vestea cea bună a venirii lui Mesia cel aşteptat în Vechiul Testament, şi să pregătească, de fapt, calea lui Iisus, Ioan îşi îndeplineşte misiunea, botezându-L pe Iisus în apele Iordanului. Începând cu acest moment, strălucirea sa urma să scadă, în timp ce cea a Mântuitorului urma să crească vertiginos.
Totuşi, prin moartea sa ca martir, amintită an de an la data de 29 august, Ioan Botezătorul continuă să fie pentru creştini, în sens duhovnicesc, Înainte Mergătorul Domnului. Model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire de patimi prin asceză şi rugăciune, de altfel, adevărat iniţiator al vieţii monastice şi a celei pustniceşti, Ioan nu va înceta, de-a lungul veacurilor, să fie cel care pregăteşte calea care duce la Mântuitorul Iisus Hristos.
Tot la această dată se mai prăznuieşte şi aducerea prea-cinstitei mâini a Proorocului Ioan Botezătorul, la Constantinopol.
Sfântul Evanghelist Luca, ajungând în cetatea Sevastiei, unde se spune că a fost îngropat trupul Înainte Mergătorului, şi luând de acolo mâna dreaptă a proorocului, a adus-o în cetatea lui, la Antiohia, unde prin ea s-au făcut numeroase minuni.
Anual, la data de 24 iunie, se celebrează în lumea creştină naşterea lui Ioan Botezătorul, o mare excepţie făcută acestuia, întrucât sfinţii şi martirii sunt comemoraţi în ziua morţii lor, considerată a fi ziua naşterii lor pentru Împărăţia Cerurilor.
Cultul său s-a dezvoltat, iar Biserica, atât în Răsărit, cât şi în Apus, i-a consacrat câteva sărbători importante: Soborul Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Naşterea lui Ioan Botezătorul (24 iunie) şi Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *