Spitalul Județean Brăila, cauată MANAGER

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA organizeaza  CONCURS pentru ocuparea functiei de MANAGER la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, persoana fizica, in conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalulul Judetean de Urgenta Braila, aprobat prin Dispozitia Presedintelui Judetean Braila nr.359/30.12.2020.

Concursul se va desfasura in 2 etape la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr 2, dupa cum urmeaza :

 • etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie;
 • etapa de sustinere si evaluare a proiectului de management

Calendarul concursului pentru ocuparea functiei de manager la Spitalului Judetean de Urgenta Braila

21.01.2021 –  19.02.2021ora 13,00 Depunerea dosarelor de inscriere si a proiectului de management
25.01.2021 ora 12,00 Candidatii interesati vor putea efectua vizita in cadrul spitalului sub indrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului
22.02.2021 Selectia dosarelor si afisarea  rezultatelor “admis” sau “respins”la sediul spitalului si pe site-ul acestuia
23.02.2021 Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor
25.02.2021 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
25.02.2021 Comisia de concurs va publica concomitent pe pagina de internet a spitalului proiectele  de management depuse de catre toti candidatii admisi in urma finalizarii probei de selectie a dosarelor de inscriere
26.02 – 27.02.2021 Adresarea de intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management  de catre persoanele interesate (pe e-mail)
02.03.2021  ora 11,00 Sustinerea proiectului de management de catre candidati
02.03.2021 Afisarea rezultatelor
03.03.2021 Depunerea contestatiilor
04.03.2021 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) cunosc limba romana, scris si vorbit;
 2. b) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolventi sau urmeaza cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 4. d) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. g) nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

 Dosarele de inscriere se vor depune la Registratura Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

 Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 2. copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate ;
 3. copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 4. copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea sau participarea la cursurile de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin Ordin al ministrului sanatatii, ori copia certificata pentru conformitate a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
 7. cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 8. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 10. copie certificata pentru conformitate a actelor( certificat de casatorie etc) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 13. declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

Persoanele interesate pot adresa intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management in perioada 26.02.2021 – 27.02.2021, la adresa de e-mail:concurs@spitjudbraila.ro.

       Temele proiectului de management sunt:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranta si satisfactia pacientului;
 3. c) managementul calitatii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului.

Proiectul se realizeaza individual de catre candidat, prin abordarea uneia dintre  temele de mai sus si se dezvolta intr-un volum de maximum 15 – 20 pagini,tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spatiere la un rand.

Bibliografia si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului sunt afisate la sediul Spitalului  Judetean de Urgenta Braila, pe site-ul institutiei:www.spitalbraila.ro.si pe site-ul Consiliului Judetean Braila:www.cjbraila.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *