Consilierii judeteni asteptati la sedinta

 Vineri, 26 februarie 2021, ora 10.00, la sala 404, a Palatului Administrativ Braila, are loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila cu urmatoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de strategii,studii,prognoze economico-sociale – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor educative aferente, pentru anii scolari 2021-2022, 2022-2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale Rimnicelu si Maxineni – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Desfiintare cos de fum (C17) din incinta Pavilionului A al Spitalului Judetean de Urgenta Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.284/18.11.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 212 C- traseu :Stancuta – Dunarea Bac si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara, proprietate privata a judetului Braila,  situat in Statiunea Lacu Sarat, localitatea Chiscani, judetul Braila, pana la data de 31.12.2025 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din imobilul Sala Polivalenta, situat in municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff, proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 2 ani  – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, proprietate publica a statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, judetul Braila, Autoritatii Electorale Permanente – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public  al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str.Polona nr.14, aflat in administrarea Muzeului Brailei „Carol I” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public  al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, aflat in administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila, Str.Pietatii nr.1, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilului situat in comuna Movila Miresii, judetul Braila, cuprins in Sistemul Zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii , apartinand domeniului public al Judetului Braila, ca urmare a lucrarilor de cadastru sistematic – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii etapa IV – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Raport activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel, perioada ianuarie -decembrie 2020
 8. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pentru anul 2020
 9. Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, pentru anul 2020
 10. Alte probleme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *