Concurs pentru directorii de școli din Brăila

Inspectoratul Scolar Județean Brăila anunţă scoaterea la concurs a 97 de posturi de directori si 43 de directori adjuncți din municipiu cat si din județ.

Conform Metodologiei din 2021 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, vă informăm că perioada de înscriere la concurs este 15-26 septembrie 2021.

Înscrirea se va face pe platforma informatică dedicată, conform procedurii nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ preuniversitar de stat.

Pentru a ocupa funcţia de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: sunt absolvente ale învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare, sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum cinci ani; au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii doi ani şcolari; nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii doi ani şcolari; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere; sunt apte din punct de vedere medical; nu au avut statutul de „colaborator al Securităţii”.
Concursul va consta într-o probă scrisă (50 la sută din media finală) și un interviu de o oră în fața unei comisii. La interviu vor participa doar candidații care vor fi obținut cel puțin nota 7,00 la testul scris.

Pentru mai multe informatii cu şcolile unde posturile de directori au fost scoase la concurs:

https://www.isjbraila.ro/file_comp/management/1631581740_FUNCTII%20VACANTE%20DIRECTOR_DIRECTOR%20ADJUNCT.pdf

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *