Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

Scopul economiei sociale este îmbunătăţirea nivelului de trai, a calităţii vieţii persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate. Acest sector de activitate economică, dezvoltată de forme de asociere din mediul privat, reuneşte organizaţii neguvernamentale, asociaţii, cooperative de producţie, casele de ajutor reciproc, cooperativele agricole, cooperativele de credit, unităţile protejate, societăţile mutuale, punând în centrul preocupărilor ideea de solidaritate socială şi ca model economic întreprinderile sociale ca mod de furnizare de bunuri şi servicii.

Creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015, cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general:

 • producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;
 • promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
 • dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

 • prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
 • solidaritate și responsabilitate colectivă;
 • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
 • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice;
 • alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;
 • proces decizional transparent si responsabil in interesul colectivitatii pe care o deserveste.

 

Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro).

Pentru o mai bună întelegere a felului în care funcționează structurile de economie socială pot fi accesate link-urile: https://bit.ly/3bxUyjJ  și https://bit.ly/33Cig9L .

Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează, la nivelul județului Braila, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila prin Compartimentul pentru Economie Socială, care poate oferi informaţii despre atestarea/certificarea întreprinderilor sociale.

Procesul de atestare a început în anul 2016, iar până la finele lunii aprilie 2022, A.J.O.F.M. Braila   a acordat un numar de 57 atestate ca întreprindere socială (ÎS).

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braila, derulează acţiuni in vederea creșterii gradului de implicare în acest sector a tuturor actorilor din societate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.J.O.F.M. Brăila  din B-dul. Dorobantilor, nr. 603-605, telefon/fax: 0239/611376, 0239/611386, int. 107, e-mail: braila@anofm.gov.ro.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *