Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a șomerilor

 Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste
45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de
lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii
raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.
 De facilităţile prevăzute anterior beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de
angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap,
precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată
nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin
18 luni.
 Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care, în termen de 5 ani de la
data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată
parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de
a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data
îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.
Potrivit Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, șomer de lungă durată este
persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de
minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16
ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.
Tânăr NEET este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de
ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi
de formare profesională.
Nu beneficiază de aceasta subvenție:
a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele
angajate din categoriile prevăzute anterior;
b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe
persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au
beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările
ulterioare, la art.80, precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de
muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform
prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în
procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori
administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.
d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe
persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea
de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile
prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, la art.80, precum şi la art. 85,
pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de
facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani.
Informații suplimentare se pot obține de la A.J.O.F.M.Brăila cu sediul în municipiul Brăila, b-dul
Dorobanților, nr.603-605, parter, biroul nr. 3, sau la tel./fax 0239/611386, int. 115,
0239/661749, 0239/660574, 0783/177857.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *