Programe de formare profesională gratuite pentru şomeri

În perioada următoare, şomerii înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila se pot înscrie pentru a
participa la programe de formare profesională GRATUITE, în următoarele ocupaţii:
 Competenţe digitale – minim învățământ primar
 Ajutor bucătar – minim învățământ primar
Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea
analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe
perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.
Şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea
condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizeaza, din activităţi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru
şomaj şi stimularii ocupării forţei de muncă, în vigoare (526 lei);
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar gasi un loc de
muncă.
Şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile menţionate anterior şi
care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială
îşi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care
funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii
unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare
consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ş.a., se vor prezenta la sediul A.L.O.F.M.
Brăila, din Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”),
cu următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă
ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că
persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale
restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform model A.J.O.F.M.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din B-dul Dorobanţilor,
nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenţiei, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B,
etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *