Marti, sedinta Consiliului Judetean Braila

Marti, 29 noiembrie 2022, de la ora 14:00, in  Sala Mare a Palatului Administrativ, are loc sedinta ordinra a Consiliului Judetean Braila 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitatului Clinic Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/23.08.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.53/31.03.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.256/31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a sumelor cu destinatia cheltuieli de transport si cazare, efectuate de adoptator/familia adoptatoare cu domiciliul in judetul Braila, in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil avand domiciliul in alt judet – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru anul fiscal 2023 la nivelul judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantelor care au acces la locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei de reparatie, etapa VIII – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 2/2022 la ”Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila” numărul 360/07.06.2022 și acordarea unui mandat special domnului Francisk – Iulian Chiriac, reprezentant de drept al Județului Brăila prin Consiliul Județean Brăila, în calitate de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila SĂ SEMNEZE Actul adițional nr. 2/2022 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice “Braila Gaz”, asupra spatiului in suprafata de 91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3A – corp 2, proprietate publica a judetului Braila si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor active fixe (Corp C17 si partial Corp C18), situate in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestora – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202B – traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu-Scortaru Nou-Gemenele-Movila Miresii-Tepes Voda- Urleasca si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a inregistrarilor sistematice in sistemul integrat de cadastru – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului “ Teren extravilan comuna Vadeni” apartinand domeniului public al judetului Braila, ca urmare a dezmembrarii in loturi a unor imobile si inscrierea acestora in cartea funciara – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a bunului Nava de pasageri “Ovidiu I”, apartinand domeniului privat al judetului Braila, ca urmare a finalizarii proiectului “Turism si educatie – o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului “ Statie de Sortare si Statie de Tratare Mecanico Biologica (MBT) Vadeni”, Judetul Braila, apartinand domeniului public al Judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare, competitiile, concursurile nationale și internaționale,  precum si in domeniul performantelor scolare – Media 10 la examenul de bacalaureat – în anul școlar 2021-2022 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe primele 9 luni ale anului 2022
 11. Alte probleme

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *