Maine, 31 ianuarie sedinta CLM

Maine, 31 ianuarie de la ora 09.00, la Sala de sedinte a Companiei de Utilităti Publice „Dunărea” S.A. are loc sedinta Consiliului Local Municipal Brăila cu următoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „RENOVARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11, BRĂILA”. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Renovare energetică Școala generală nr. 4 ”Alexandru Ioan Cuza” – Brăila”. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul nr. C5 – B2.1.a – 724 intitulat „RENOVARE ENERGETICĂ A COMPLEXULUI REZIDENȚIAL SF. MARIA BRĂILA”avizele comisiilor 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Complexului Rezidențial „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila și a Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu – Sărat” Brăila, pentru anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Creșei Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Poliției Locale Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală Brăila, pe anul 2023.– avizele comisiilor                  1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2023. avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Teatrului de Păpuși Brăila, pe anul 2023.avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 722/27.12.2021 referitoare la „Aprobarea tarifelor pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2022”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 727/27.12.2022. – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pentru anul 2023. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Serviciului Public de Asistență Medicală, prin transformarea unor posturi vacante în regim contractual. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea STATULUI DE FUNCȚII prin transformarea unui post vacant al Complexului Rezidenţial „Sfânta Maria” Brăila, instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „LACU – SĂRAT”, prin transformarea a două posturi vacante în regim contractual. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale aflate sub coordonarea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.- avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani (persoane centenare).avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28* din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului Serviciului de Administrare a Cimitirelor din Municipiul Brăila, aprobat prin C.L.M. Brăila nr. 99/30.03.2011. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Planului de Acţiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant pentru Municipiul Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 260/11.05.2022 privind „Aprobarea proiectului «Achiziția de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate transportului public Brăila – Chiscani» și depunerea acstuia pentru finanțare prin P.N.R.R. în parteneriat cu Comuna Chiscani”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 516/27.09.2022.- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare a bunurilor de utilitate publică Liceul Teoretic ”Panait Istrati” și Liceul Teoretic ”Mihail Sebastian”, înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H,  pozițiile nr. 93 și 104, conform documentațiilor cadastrale. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Brăila și societatea VARD S.A. Brăila, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual începând cu anul școlar 2023 – 2024. – avizele comisiilor nr. 1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 390/18.07.2018 referitoare la „Atestarea la domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Ghioceilor nr.3 și a construcțiilor industriale edilitare edificate pe acesta”. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe o perioadă de 5 ani, a apartamentelor nr. 1, 2 și 3 din imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl. B3, parter, locație în care a funcționat Grădinița cu program normal nr. 40. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2022 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație din mandatul 2022 – 2026. – avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 220,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Paltinului T19, P196/24, NCP 99227, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Desființare corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto”, la adresa din Municipiul Brăila, str. Ceahlăului nr.1A, inițiat de domnul PÎSLARU DANIEL – ADRIAN și doamna PÎSLARU MARIANA.avizul comisiei 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, conform anexei nr. 3 b, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 429/21.12.2015. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila. – avizele comisiilor nr. 1, 2, 3, 4 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2023.

 

 

 

 

 • Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în anul 2022, întocmit în baza dispozițiilor art. 21 din H.G.R. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

 

 • Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2022.

 

 • Alte probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *