Joi 2 februarie 2023 sedinta CLM

Joi 2 februarie 2023, de la ora 09.00, are loc la Sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice sedinta Consiliului Local Municipal cu urmatoarea ordine de zi:

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a numărului acestora pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2023.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul bugetului local al municipiului Brăila, înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a anului 2023.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2023.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul – avizul comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2023.avizul  comisiei nr. 1

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cotizației anuale a Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, în anul 2023.  – avizele comisiilor            1 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Amenajare Autodrom – Poligon Auto – Liceul Tehnologic „Panait Istrati” Brăila», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Amenajare loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală curte interioară și reparații împrejmuire latura acces amplasament», Grădinița nr. 48 „Luceafărul” Brăila, cu finanțare de la bugetul de stat. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare instalație canalizare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, str. Progresului nr. 7, Brăila», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, str. Roșiori nr. 397, structură a Grădiniței cu Program Prleungit nr. 2 Brăila», cu finanțare de la bugetul local. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea elementelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G4, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale. – avizele comisiilor nr. 1 și 2.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A, Capitolul C, Capitolul G, subcapitolul G6 și completarea Capitolului B, Capitolului C și a Capitolului F ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare Bulevardul Dorobanților, Municipiul Brăila”, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a documentației cadastrale, declararea bunurilor rezultate în urma investiției ca fiind bunuri de utilitate publică și transmiterea acestora către Serviciul de Utilitate Publică Seroplant Brăila, Compania de Utilități Publice „Dunărea Brăila” S.A. și societatea ”Braicar” S.A., conform modalității de gestiune specifice.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea C.L.M. Brăila nr. 129/31.03.2020, referitoare laAprobarea documentației tehnico – economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului <Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila>”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 126/31.03.2022 și H.C.L.M. Brăila nr. 573/28.10.2022. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Mihai Eminescu, nr.46, etaj, atribuit PARTIDULUI ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE – Filiala Brăila, în vederea desfăşurării activităţii. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, b-dul Dorobanților, bl. B33-B34, etaj, atribuit ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE A PARTIDULUI NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării unui număr de 3 de apartamente tip A.N.L., situate în Brăila, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.56 situat în Brăila, str. Radu Negru nr. 4, bl. 41, sc. 3, et. 3. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.325 situat în Brăila, Aleea Cocorilor nr. 12, bl. E4, sc. 5, et. 10. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea doamnei Mariana Adam, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2022 – 2026. – avizul comisiei nr. 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie

 

 • Alte probleme.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *