42 de puncte pe ordinea de zi a sedintei CLM Braila

Marti, 28 martie 2023, de la ora 09.00, la Sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea” Braila, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal Braila. Pe ordinea de zi sunt dezbatute 42 de proiecte:

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Modificarea C.L.M. Brăila nr. 48/02.02.2023 referitoare la „Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a numărului acestora pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 75/27.02.2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului local al municipiului Brăila, pe anul 2023.
 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strat de uzură curte interioară a grădiniței și trotuarele de acces preșcolari și cadre didactice, Grădinița cu program prelungit nr. 56 „Negruț”, Brăila», cu finanțare de la bugetul local.-

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <RENOVARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 – BRĂILA>. –

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare corp clădireC2» – Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1 Brăila, cu finanțare de la bugetul local,aprobați prin H.C.L.M. Brăila nr. 125/31.03.2022. –
 • Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier local Vărzaru Dan Andrei, membru în A.G.A. la societatea ECO. S.A. Brăila privind:Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2023. –

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali, domnul Boșneag Sorin – Eugen și doamna Neacșu Cornelia, membri în A.G.A. la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila privind:Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2023. –
 • Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali, domnul Boșneag Sorin – Eugen și doamna Neacșu Cornelia, membri în A.G.A. la societatea „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila privind:Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2023.-

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Subvenționarea activității Grădinii Zoologice Brăila, pe anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea achitării contribuției ce revine Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, în calitate de membru alAsociaţiei de Cooperare și Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacul Sărat Brăila, pentru anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea Achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, în toate procedurile judiciare contencioase ori necontencioase.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Statului de Funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.6 pct.6 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 114/27.02.2023 referitoare la „Aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei de salubrizare în Municipiul Brăila, Județul Brăila”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului privind emiterea avizelor pentru execuția lucrărilor care afectează suprafețe ale domeniului public sau privat al Municipiului Brăila, condițiile de refacere a suprafețelor afectate și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate pentrul anul 2023, la nivelul Municipiului Brăila. 

                                                                                                 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea pentru anul 2023, a încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, între Consiliul Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocoalelor de colaborare în vederea implementării proiectului “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea reactualizării hărților de zgomot la obiectivul de investiții „Realizare hărți de zgomot în Municipiul Brăila”.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Avizarea modificării și completării Caietului de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații din aria delegată Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Brăila, precum și a formei actualizate a acestuia.-

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea Notelor de fundamentare și a tarifelor pentru activitățile specifice de punere în funcțiune, întreținere, trecere în conservare, transport și reparații a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale, cișmelelor stradale de apă potabilă și a sistemelor de irigații, începând cu anul 2023.

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Aprobarea listei de priorități, cu solicitanții care au acces la locuințele sociale și la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizele comisiilor nr. 2 și 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de ColegiuNațional Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila. – avizul comisiei nr. 4

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Raportului de evaluare referitor la „Reevaluarea patrimoniului public la data de 31.12.2022” întocmit de Birou Expert Contabil/Evaluator Autorizat – TROCAN A. CORNEL, cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, la data de 31.12.2022.- avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Modificarea și completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011,cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A „Străzi” pentru bunurile de uz public local „str. Belvedere”, „Vadul Cazărmii”,„str. Mercur” și „str. Magaziilor”, pozițiile nr. 41, 69, nr. 237 și nr. 250 și laCapitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 179 șinr. 396,precumși completarea cu o nouă poziție a subcapitolului G6, poziția nr. 487, conform documentației cadastrale. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului de utilitate publică înscrisînInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 3, ca urmare a finalizării investiției „Modernizare grup sanitar Cimitir Sf. Maria”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19782/19.12.2022. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Modificarea valorii de inventar a bunului de utilitate publică „imobil administrație Cimitir Municipal” înscrisînInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 6, ca urmare a finalizării investiției „Modernizare Cameră Mortuară Cimitir Municipal (corp imobil administrație)”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19398/13.12.2022. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Municipiul Brăila, str. General Eremia Grigorescu nr. 32, aflat înInventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 95, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”,conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune nr. 1047.287/25.06.2019 și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 932/21.12.2021. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, cu modificările și completările ulterioare, la G, Subcapitolul G4, poziția nr. 1, conform raportului de evaluare. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăilaa următoarelor bunuri de uz public local denumite generic ”parcări”, înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la subcapitolul G6, poziția nr. 479, poziția nr. 481 și poziția nr. 482, ca urmare a subparcelării. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane, solicitantei Societatea Distribuție Energie Electrică România S.A., Sucursala Brăila.avizul comisiei nr. 2

 

 

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.- avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 277,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 18, NCP 98838, în favoarea solicitantului Trișcaș Dumitru, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia. – avizele comisiilor 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Darea în administrarea Serviciului Public de Asistență Medicală Brăila a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bdul Independenței nr. 8, bl. B1, parter + mezanin, în vederea mutării sediului social. – avizele comisiilor nr. 1, 2 și 5

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 6 ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila. – avizul comisiei nr. 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 28.02.2023 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. – avizele comisiilor nr. 1 și 2

 

 • Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2023.

 

 • Raportul Primarului municipiului Brăila privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Brăila,precum şi activitatea desfăşurată în anul 2022.

 

 • Alte probleme.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *