Activitatea cu caracter ocazional desfăşurată de zilieri modificată

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila anunţă că incepand cu data de 29 decembrie 2018 a intrat in vigoare OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 in 29.12.2018, prin care se aduc noi prevederi activităţii cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Principalele completari si modificari ale Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, aduse de actul normativ, sunt urmatoarele: 1. Se introduc anumite limitari ale numarului de zile pentru prestarea acestor activitati astfel: a. persoana nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. b. Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. c. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea de 25 de zile, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. 2. Se introduce o noua sanctiune pentru nerespectarea de către zilier a prevederii enuntate la punctul 1 lit. a), amenda de la 500 lei la 2.000 lei. 3. Se elimina foarte multe domenii de activitatate in care se putea apela la munca necalificată cu caracter ocazional, aceasta activitate putand fi prestata numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională,respectiv: a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03; 4. O alta modificarea prevede ca un contravenient poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *